Miroslav Sázovský

Expertní nebo znalecký posudek má vždy: úvod, nález, posouzení a závěr. Dobrý posudek musí být především přesvědčivý a mít správnou obsahovou stránku.

Miroslav Sázovský

Specialista na stavební sklo

Vlastnosti expertního nebo znaleckého posudku.

Znalecký nebo expertní posudek je ve většině sporů důkazem. Specialista, který píše posudek využívá svého úsudku k předložení důkazu. Protože jsou posudky vytvářeny ex post, tak jsou vytvářeny z pokladů, které byly v rámci předmětné záležitosti zjištěny.

Znalecký posudek, jehož vyhotovení nestanovil soud, je listinným důkazem ve správním řízení.

Základním nárokem na expertní nebo znalecký posudek je jeho pravdivost. Pravda je čistě objektivní, protože nemůže být subjektivní. Subjektivní pravda je přesvědčení o pravdě, nikoliv pravda sama. Proto je velmi zásadní, jak bude autor posudku přesvědčivý. Píši o tom v článku: Přesvědčivost soudního znalce .

Posudek je dokument, ve kterém znalec či expert sdílí svůj úsudek jako subjektivní názor. Až když se soud nebo objednatel rozhodne využít posudku, tak se subjektivní názor objektivizuje. Tím se subjektivní názor autora posudku stane "objektivní" pravdou v rámci dané záležitosti.

Posudek musí být vyhotoven tak, aby byl přezkoumatelným. Přezkoumatelnost je metodologickým požadavkem na jakýkoliv znalecký nebo expertní posudek. 

Expertní výpočty a diagnostické posudky poruch a vad skla od uznávaného specialisty v oboru.

Tel:+420 725 888 927


©2023 Ing. Miroslav Sázovský | IČ: 74723821 | 🧠 Sklenářův druhý mozek