Expertní posudky porch a vad skla

Svou expertízu v oblasti diagnostiky poruch a vad skla zakládám na znalostech získaných od roku 2006 na více jak 1300 posudcích. 

Kdy potřebujete expertní posudek?

Jak píšu v článku: Prasklé sklo po předání díla , od roku 2023 platí novela občanského zákoníku, která uvádí, že pokud sklo (věc) praskne v prvním roce od převzetí díla, tak se má za to, že sklo (věc) bylo vadné již při převzetí dle § 2161 odst. 2. Proto by vám měl dodavatel poslat odborný posudek, ve kterém vám vyvrátí vadu díla a dokáže chybu užívání (teplotní šok skla ), která je v rozporu s návodem k užívání. 

Kdo se na mě může obrátit?

Ideální by bylo, kdybyste mě vůbec nepotřebovali. Prasknutí skla nebo vznik vady je nepříjemná událost nejen pro majitele, ale i pro dodavatele. 

Obrátit se na mě mohou všichni, kdo potřebují posoudit, zda šlo o skrytou vadu nebo poruchu skla. Na základě lomové mechaniky a morfologie lomových ploch vám pomocí makroskopické analýzy určím příčiny prasknutí skla.

Prohlédněte si ukázky různých poruch a vad skla.

Jak probíhají posudky?

Postup posuzování skla je vždy stejný:

  1. zadání
  2. analýza (ohledání)
  3. posouzení
  4. závěr

Jinak řečeno, po kompletním zadání úkolu se společně dohodneme na osobním ohledání poruchy nebo vady skla. Provedu makroskopickou analýzu lomové plochy či vad. Vše řádně zdokumentuji a následně provedu expertní posouzení. Na závěr udělám nestranný úsudek a pošlu vám PDF. Vypracoval jsem podroný návod, jak provádím posudky, kterým se vždy řídím. Více zde >> 

Jak si mohu být jistý, že jste kompetentní?

Ani kulaté razítko soudního znalce nebo nějaký diplom z vás neudělá důvěryhodného člověka. Není důležité, jak se cítím důvěryhodný nebo kompetentní, ale jak mě vy budete vnímat za důvěryhodného a kompetetního.

Svou práci zakládám na zkušenostech z minulosti od roku 2006. Měl jsem možnost pracovat přímo ve výrobě, vlastnoručně vyrábět a opracovávat sklo, plánovat výrobu, řešit reklamace a podílet se na realizacích největších projektů v Evropě. Řídil jsem fabriku na opracování skla a v současnosti pomáhám téměř všem lidem z oboru nastavovat procesy a vzdělávat zaměstnance.

Při práci experta na sklo nebo ad-hoc soudního znalce využívám pro posudky vědecké znalosti fraktografie, lomové mechaniky, stavební fyziky, statiky a dynamiky skla.

Otázkou teď není, co vše znám nebo čemu rozumím, ale co byste potřebovali slyšet nebo vědět, abyste se přesvědčili o mé kompetentnosti?

Jste soudní znalec?

Nejsem. Nepatřím k lidem, kteří zvedají ruku a chtějí být znalci, aby... Já jsme si řekl, že se znalcem stanu tehdy, když mě soudy osloví, abych byl soudní znalec.

Soudní znalci jsou pro potřeby soudů, nikoliv pro potřeby trhu. Píši o tom ve svém článku: Jak se používá znalecký posudek na sklo.  

Jak dlouho trvá, než dostanete posudek?

Ve většině případech vám posudek rozmluvím a doporučím vám, že vám nejdříve napíšu odborné vyjádření a doporučení. Pokud přesto budete potřebovat expertní posudek, tak jeho doba vyhotovení předběžně trvá 5 až 10 pracovních dnů od mé osobní návštěvy a získání kompletních podkladů k posouzení.

Nejvíce času zabere sladění všech zúčastněných stran. Makroskopická analýza epicentra lomu skla nebo vzniklé vady skla se musí provádět přímo na stavbě a musí u toho být přítomný dodavatel a investor (majitel). 

Kolik stojí posudek na sklo?

Expertní posudek je souborem mnoha činností a rozsáhlé znalosti oboru a vědeckých disciplýn. Moje posudky začínají na odměně od 25.000 Kč. V této ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu a jiné administrativní náklady. Má odměna je závislá na rozsahu posudku a odpovědnosti za můj úsudek. 

Co když nepotřebujete kompletní posudek?

Může se stát, že hned nepotřebujete kompletní expertní posudek a stačila by vám konzultace nebo jen odborné vyjádření. Proto mám pro vás ještě tři nabídky:

  • Odborná konzultace
  • Odborné vyjádření
  • Veřejná poradna

Odborné konzultace provádím za odměu od 6.000 Kč. O konzultacích, jejich procesu a způsobu, jak je provádím si přečtěte na samostatné strábce: Odborné konzultace.

Odborná vyjádření provádím za odměnu od 3500 Kč. Jedná se o písemné vyjádření, ve kterém doporučím, jak postupovat a jak na mě lom skla působí na základě empirických zkušeností a co by mělo následovat, aby došlo k naplnění zájmu všech zůčastněných stran.
Veřejnou poradnu jsem založil pro lidi, kteří se chtějí jen zeptat a nejdříve se snaží orientovat v dané problematice. Můžete ji navštívit na tomto odkazu: Poradna specialisty na sklo 

Jak mě můžete kontaktovat?

Stačí mě kontaktovat na email: kancelar@sazovsky.cz s žádostí o vypracování posudku. Stručně mi popište, co se stalo, jak to vypadá a s čím potřebujete pomoci. 

Expertní výpočty a diagnostické posudky poruch a vad skla od uznávaného specialisty v oboru.

Tel:+420 725 888 927


©2023 Ing. Miroslav Sázovský | IČ: 74723821 | 🧠 Sklenářův druhý mozek